Ouders

Nakomelingen

 
SS

SS
100%
   

SS

St

SS
50%

St
50%
 
 
tt

St
100%
   
         

St

St

SS
25%

St
50%

tt
25%

tt

St
50%

tt
50%
 
         

tt

tt

tt
100%
   

ttM

tt
50%

ttM
50%
 
         

ttM

ttM

tt
25%

ttM
50%

tMtM
25%

De procentuele verdeling heeft betrekking op een groot aantal pups en kan dan ook niet worden verwacht in een enkel nest.

Verklaring bij het kleurverervingsschema van de Sheltie
S = Sable ( dominant )
t = Tricolor ( recessief )
M = Merlefactor( verdunning voor zwart )
SS = zuiver verervend Sable (uiterlijk beeld geel-wit )
St = gemengd verervend Sable ( uiterlijk beeld geel-wit met erfelijke aanleg voor tricolor )
tt = zuiver verervend Tricolor
ttM = Blue Merle
tMtM =zuiver verervend Blue Merle ( uiterlijk beeld witter )

Zwart/ wit wordt recessief over alle andere kleurslagen vererfd.
Blue merle berust op een verdunningsfactor die er voor zorgt dat plaatselijk het zwarte pigment verdund wordt en het haar grijs lijkt. Paart men 2 blue merle dieren dan verdubbeld deze verdunningsfactor zich zodat bijna of volkomen witte shelties geboren worden, bij de ontwikkeling van het embryo beinvloed de verdunningsfactor de vorming van het gehoor en de ogen. Deze pups zijn meestal blind of doof soms zelfs beide.Daarom is de paring van 2 blue merles hoogst ongewenst.